Analytiker

Har ni koll på vad era digitala satsningar ger för resultat? En av fördelarna med digital kommunikation är att nästan allting går att mäta och utvärdera i detalj. Vi kan erbjuda konsulter certifierade i Google Analytics och Google AdWords med lång erfarenhet av dataanalys inom digitala utvecklingsprojekt. Tillsammans har vi möjlighet att på ett helt oberoende sätt utvärdera era digitala satsningar.

Torbjörn Noaksson

Torbjörn är en av våra konsulter som har lång erfarenhet av att analysera och utvärdera digitala satsningar.


Anlita en Analytiker


Bra beslutsunderlag

I dagsläget är det många som har förstått vikten av att utvärdera sina digitala satsningar men många upplever det svårt att utvärdera och agera på den data man samlar in. Vi har möjlighet att göra djupgående analyser där vi tar hänsyn till både direkta och indirekta effekter av olika satsningar, dessa analyser sammanställer vi och pressenterar i ett tydligt format så att ni kan använda det som ett bra beslutsunderlag inför framtida sattsningar eller för att justera pågående aktiviteter..