Social mediastrateg

Strategiskt arbete med sociala medier innebär bland annat att ta reda på vilka kanaler ett företag ska vara aktiva på i sociala medier. Vilka målgrupper vill man nå via de olika kanalerna? Hur formulerar man en social media policy för företagets anställda? Hur skapar man störst affärsnytta via sociala medier?

Anlita en Social Mediastrateg


Innan man startar upp sociala medier på ett företag finns det många frågor som kräver svar. Att ta hjälp av en erfaren konsult i planeringsarbetet kan leda till att du undviker de värsta nybörjarmisstagen.

Löpande arbete med sociala medier

Att tänka igenom vilket innehåll din målgrupp uppskattar och ta fram planer för hur de sociala medierna löpande ska drivas är inte alltid så enkelt. Vilka relevanta och mätbara mål ska vi sätta upp? Hur utvärderar vi vårt kampanjarbete? Att som företag bli socialt och börja lyssna och ta del av samtalen som pågår är alltid en utmaning.

En erfaren konsult som kan hjälpa er på vägen

Vi har lång erfarenhet av både strategiskt och operativt arbete med sociala medier i flera olika branscher, och vi hjälper er gärna med att komma igång med sociala medier eller bara lyfta er närvaro till nästa nivå. Vi kan hjälpa er ta fram arbetsrutiner, planera och förbereda innehåll och visa vilka tjänster och verktyg som underlättar det praktiska arbetet. Vi strävar alltid efter att höja er kunskap och kompetens inom området sociala medier för att ni på sikt ska känna er trygga med att själva driva arbetet vidare.