DW-Bloggen

Från vision till verklighet

Google straffar icke mobilvänliga hemsidor

Tidigare skrev vi att Google direkt i de mobila träffresultaten börjat varna om en hemsida inte är mobilvänlig. Nu tar Google nästa steg mot ett mer användarvänligt surfande. Google kommer inom kort att premiera de hemsidor som har en väl fungerande mobilvänlig hemsida i sitt mobila sökresultat.

Att arbeta med externa länkar 2015

Sedan Google i april 2012 lanserade algoritmuppdateringen Penguin med syfte att motverka webbspam i olika former har det publicerats otaliga artiklar om externa länkars och länkbyggandes nuvarande roll inom sökmotoroptimering. Problemet är bara att hälften av dessa artiklar hävdar att länkbyggning numera är helt dött och enbart skadligt medan den andra hälften menar att det fortfarande är nödvändigt att bygga länkar för att prestera bra i sökresultaten och att den vitt utbredda oron kring länkar är mer eller mindre obefogad. För någon som inte arbetar inom området är det i dagsläget näst intill omöjligt att bilda sig en uppfattning om vad som verkligen gäller. I den här artikeln reder jag ut vad som verkligen gäller och förhoppningsvis rättar vi ut några frågetecken.