DW-Bloggen

Från vision till verklighet

Maximera digital marknadsföring

Vi lever i ett väldigt digitaliserat samhälle och framtiden ser oundvikligen ut att bli ännu mer digital. Detta har medfört att digitala kanaler som hemsidor, sökmotorer och sociala medier har blivit vår tids kanske viktigaste marknadsföringskanaler.