DW-Bloggen

Från vision till verklighet

Ta bort spam i Google Analytics

Har du som så många andra under den senaste tiden drabbats av en mängd spam i Google Analytics? Tyvärr går spamtrafiken inte att filtrera bort permanent när den väl nått ditt konto, därför är det bra att filtrera bort så mycket som möjligt innan den når dit.