• >
  • Har du gjort en sökordsanalys?

Har du gjort en sökordsanalys?

Sökordsanalysen utgör ett viktigt underlag när du ska skapa relevant innehåll till era produktbeskrivningar, optimera era annonser och innehåll i sociala medier. Arbetet med sökordsoptimering är (tyvärr) inte en punktinsats, utan ett långsiktigt arbete där man håller sig uppdaterad om målgruppernas sökbeteende på marknaden.


Varför ska man göra en sökordsanalys?

De flesta köpen som görs på webben börjar med en sökning på exempelvis Google.

Genom att undersöka vilka sökord dina målgrupper använder när de har behov av dina produkter/tjänster får du inte bara fram bra underlag för arbetet med SEO på din webbplats, du lär dig också mer om hur dina potentiella kunders sökbeteende ser ut under hela kundresan. Sökordsanalysen utgör ett viktigt underlag när du ska skapa relevant innehåll till era produktbeskrivningar, optimera era annonser och innehåll i sociala medier. Arbetet med sökordsoptimering är (tyvärr) inte en punktinsats, utan ett långsiktigt arbete där man håller sig uppdaterad om målgruppernas sökbeteende på marknaden.

Om ditt innehåll matchar besökarens frågor och svaren upplevs som relevanta av dina besökare, ökar chansen att de genomför en konvertering.

Från att besökarna aktivt letar efter passande svar på sina sökfrågor, undersöker produktegenskaper och pris hos flera konkurrenter, till att de väljer dig. Det kan också vara stora skillnader i sökbeteende beroende på vilken generation du tillhör. Exempelvis Generation Z som har vuxit upp med det digitala har ett helt annat sökmönster och beteende än de som tillhör den äldre generationen som inte vuxit upp med samma digitala förutsättningar.

 

Idag är kunderna digitala under hela sin kundresa. Från innan det att kunden ens vet om att du finns eller att den skulle ha ett behov av din produkt eller tjänst, tills att kunden genomför ett köp (eller konverterar); för att följa den hela vägen tills den blir en lojal kund eller till och med en ambassadör. Exakt hur detta kan se ut skiljer sig från fall till fall men illustrationen ovan visar hur man kan arbeta med olika digitala kanaler för att följa med kunden hela vägen.

 

 

Torbjörn ger dig 5 tips om hur du kan börja din resa med din sökordsanalys!

 

1.    Excel

Arbeta i excel eller annat kalkylprogram. Öppna upp och skapa 4 flikar

 

2.    flik 1 "sökord":

PÅ denna flik ska ni komma på era olika sökord för respektive land. Ta med varianter, slang, språk/dialekter....ja alla idéer (finns det några sökord som vi använder oss i vanligt tal som inte är fackspråk?) Använd verktyget www.keywordtool.io för mer sökordsförslag. Använd Google Analytics samt webmaster tool i den mån det går att få fram sökordsförslag.

 

3.    flik 2 "lista"

När ni är klara med flik1 så använder ni er av verktyget www.keywordmixer.com. Här skriver du in dessa sökord från flik1. Kombinera så gott du kan dina sökord. Verktyget kommer att ge dig en lång lista som du sparar i flik 2. Viktigt, glöm inte att ta med sökord med 1 ord eller 2 ord (keywordmixer slår ihop till 3 ord). Vill ni ha längre sökordsförslag än 3 ord så spara en lista med tre ord och sedan använd keywordmixer igen så får du fler kombinationer. Var inte rädd att skapa många kombinationer

 

4.    flik 3 "Analys"

Ta hela listan som du fick fram i flik 2 och kör den genom keywordplanner i Adwords (1000st i taget i skrivandet stund, annars klagar systemet)

Keywordplanner kommer ge dig en lång lista och vissa sökord har sökvolymer medan andra inte har de. Ladda ned dina förslag som keywordplanner ger dig i en Excel och klistra in i flik3. När du är klar så sorterar du bort de sökord som inte har sökvolymer och bara behåller de som har sökvolymer. Kategorisera de som är synonymer eller lika varandra.

För den ambitiöse.

När du är klar med denna lista så långt. Ta då 200 sökord i taget och gör om proceduren i keywordplanner i Adwords. Systemet kommer ge dig förslag på fler sökord (denna lista måste vara färre än 200 för att systemet ska kunna ge alternativa sökord att synas på) 

Välj ut ett gäng sökord som du vill analysera lite närmare(med stor sökvolym)

Ta respektive sökord och Googla på dessa. Se om resultatet visar en informationssida (typ bloggsida)eller konverteringssida (typ produktsida). Detta hjälper till för flik 4

 

5.    flik 4 "struktur"

Strukturen byggs sedan efter kategorikolumnen i flik 3 samt via de sökord som har stora sökvolymer hjälper dig med vilket innehåll som du behöver skapa.

 

// Torbjörn Noaksson


Kommentarer (1)

  1. Tommy Lindblom:
    2017-08-16 07.24

    Tackar för tipsen!

    Svara