DW-Bloggen

Från vision till verklighet

Ta bort spam i Google Analytics

Har du som så många andra under den senaste tiden drabbats av en mängd spam i Google Analytics? Tyvärr går spamtrafiken inte att filtrera bort permanent när den väl nått ditt konto, därför är det bra att filtrera bort så mycket som möjligt innan den når dit.

Maximera digital marknadsföring

Vi lever i ett väldigt digitaliserat samhälle och framtiden ser oundvikligen ut att bli ännu mer digital. Detta har medfört att digitala kanaler som hemsidor, sökmotorer och sociala medier har blivit vår tids kanske viktigaste marknadsföringskanaler.

Google straffar icke mobilvänliga hemsidor

Tidigare skrev vi att Google direkt i de mobila träffresultaten börjat varna om en hemsida inte är mobilvänlig. Nu tar Google nästa steg mot ett mer användarvänligt surfande. Google kommer inom kort att premiera de hemsidor som har en väl fungerande mobilvänlig hemsida i sitt mobila sökresultat.

Att arbeta med externa länkar 2015

Sedan Google i april 2012 lanserade algoritmuppdateringen Penguin med syfte att motverka webbspam i olika former har det publicerats otaliga artiklar om externa länkars och länkbyggandes nuvarande roll inom sökmotoroptimering. Problemet är bara att hälften av dessa artiklar hävdar att länkbyggning numera är helt dött och enbart skadligt medan den andra hälften menar att det fortfarande är nödvändigt att bygga länkar för att prestera bra i sökresultaten och att den vitt utbredda oron kring länkar är mer eller mindre obefogad. För någon som inte arbetar inom området är det i dagsläget näst intill omöjligt att bilda sig en uppfattning om vad som verkligen gäller. I den här artikeln reder jag ut vad som verkligen gäller och förhoppningsvis rättar vi ut några frågetecken.

Att jämföra konverteringsdata och intäkter i Google Analytics och Google AdWords

Att koppla ihop Google Analytics och Google AdWords medför flera fördelar; bland annat får du möjlighet att bättre utvärdera hur din annonsering på AdWords presterar tillsammans med dina övriga digitala marknadsföringskanaler. Du kan importera dina mål från Google Analytics som konverteringar i Google AdWords.

Trendigaste sökningarna på Google 2014

Google har släppt sin årliga lista med populära och trendiga sökningar. På Google`s topplista 2014 återfinns bland annat sökningar som Robin Williams, lexbase, iphone 6, flappybird m.m.

Sessionstid i Google Analytics

Oavsett om man arbetar med sökmotoroptimering, sökmotormarknadsföring eller något annat område inom digital marknadsföring är analys och utvärdering av olika marknadssatsningar en central del av arbetet. I det här inlägget fördjupar vi oss inom mätvärdet genomsnittlig sessionslängd, det vill säga hur länge besökarna stannar på hemsidan vid varje besök. Hur fungerar detta mätvärde? Vilka är dess begränsningar och när är det ett lämpligt mätvärde att använda i sitt utvärderingsarbete?

Nytt verktyg från Google - "mobile friendly tool"

Är din hemsida anpassad efter Googles kriterier? Google har tagit fram ett mobile-friendly-tool, ett verktyg där du kan checka av om din hemsida följer Googles kriterier för en mobilanpassad hemsida. Vi har testat vår egen webbplats i det nya verktyget och då ser resultatet ut så här:

Årets studenter lär sig arbeta strategiskt med digital marknadsföring

Oavsett bransch ökar värdet av digital marknadsföring för företag och i samband med den digitala utvecklingen växer behovet av personal som har spetskompetens inom området. Just nu utbildar sig tolv elever till digital marknadskoordinator på Nässjöakademin.

Indirekt analys av digitala kanaler i Google Analytics

Tar ni hänsyn till era digitala kanalers indirekta prestation när ni utvärderar dem i Google Analytics? För att förstå vad indirekt prestation innebär måste vi först förstå hur Google går tillväga när de tilldelar kanaler konverteringar.

  • First
  • <<
  • 1
  • 2
  • 3
  • >>
  • Last