DW-Bloggen

Från vision till verklighet

Sessionstid i Google Analytics

Oavsett om man arbetar med sökmotoroptimering, sökmotormarknadsföring eller något annat område inom digital marknadsföring är analys och utvärdering av olika marknadssatsningar en central del av arbetet. I det här inlägget fördjupar vi oss inom mätvärdet genomsnittlig sessionslängd, det vill säga hur länge besökarna stannar på hemsidan vid varje besök. Hur fungerar detta mätvärde? Vilka är dess begränsningar och när är det ett lämpligt mätvärde att använda i sitt utvärderingsarbete?

Nytt verktyg från Google - "mobile friendly tool"

Är din hemsida anpassad efter Googles kriterier? Google har tagit fram ett mobile-friendly-tool, ett verktyg där du kan checka av om din hemsida följer Googles kriterier för en mobilanpassad hemsida. Vi har testat vår egen webbplats i det nya verktyget och då ser resultatet ut så här:

Årets studenter lär sig arbeta strategiskt med digital marknadsföring

Oavsett bransch ökar värdet av digital marknadsföring för företag och i samband med den digitala utvecklingen växer behovet av personal som har spetskompetens inom området. Just nu utbildar sig tolv elever till digital marknadskoordinator på Nässjöakademin.

Indirekt analys av digitala kanaler i Google Analytics

Tar ni hänsyn till era digitala kanalers indirekta prestation när ni utvärderar dem i Google Analytics? För att förstå vad indirekt prestation innebär måste vi först förstå hur Google går tillväga när de tilldelar kanaler konverteringar.

Optimera sökord tematiskt

Under de senaste två åren har sökmotorernas förmåga att förstå mänsklig kommunikation förbättrats i enorm fart, hösten 2013 kulminerade detta i Google uppdateringen Hummingbird. Tack vare detta har Google blivit bättre på att förstå vilken information användare finner relevant utifrån våra sökord. Detta ställer helt nya krav på dem som arbetar med sökordsoptimering. Vi behöver förstå hur sökmotorerna avgör vilken information som är relevant och hur vi bör anpassa vår optimering därefter.

Att förstå sökord 2015

Under de senaste 18 månaderna har sökmotorerna med Google i spetsen kraftigt utvecklat sin förmåga att förstå mänsklig kommunikation, detta kulminerade under hösten 2013 i googleuppdateringen hummingbird som enligt Googles egna utsago är den mest omfattande förändringen av Googles algoritm sedan sökmotorn grundades.

Ny webbplats för Mockfjärds fönster

Idag presenterar vi stolt Mockfjärds nya webbplats där vi har varit kravställare och utvecklat nya webbplatsen och Brinner har stått för designen.

All trafik rapporteras inte korrekt i Google Analytics

Vi har länge vetat att all organisk traffik inte rapporteras korrekt i Google Analytics, tack vare groupon.com vet vi nu bättre i vilken omfattning detta sker.

Ny webbplats för JOBmeal Sverige

I dagarna lanserades JOBmeals nya webbplats. I projektet har Din Webbstrateg haft rollen som projektledare och kravställare, Markant i Karlstad har tagit fram designen och OAS Reklam från Jönköping har utvecklat hemsidan. Vi är mycket nöjda med både resultatet och samarbetet mellan alla parter. Vi vill passa på att tacka speciellt Johan Halvardsson och Josef Bynert på OAS reklam för snabb…

Nylansering för Stockholm Medical Skincare center

Idag passar vi på att lyfta fram en av våra kunder som har nylanserat sin hemsida. Vi har snyggat till utseendet på Stockholm Medical Skincare Center.

  • First
  • <<
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • >>
  • Last