DW-Bloggen

Från vision till verklighet

Sociala medier för företag - Vart börjar man?

Oavsett om du driver ett litet företag eller arbetar på ett stort bolag har du säkert flera gånger fått höra att du eller ni bara måste finnas på Facebook, LinkedIn, Instagram eller något annat socialt nätverk.

Ta bort spam i Google Analytics

Har du som så många andra under den senaste tiden drabbats av en mängd spam i Google Analytics? Tyvärr går spamtrafiken inte att filtrera bort permanent när den väl nått ditt konto, därför är det bra att filtrera bort så mycket som möjligt innan den når dit.

Maximera digital marknadsföring

Vi lever i ett väldigt digitaliserat samhälle och framtiden ser oundvikligen ut att bli ännu mer digital. Detta har medfört att digitala kanaler som hemsidor, sökmotorer och sociala medier har blivit vår tids kanske viktigaste marknadsföringskanaler.

Att arbeta med externa länkar 2015

Sedan Google i april 2012 lanserade algoritmuppdateringen Penguin med syfte att motverka webbspam i olika former har det publicerats otaliga artiklar om externa länkars och länkbyggandes nuvarande roll inom sökmotoroptimering. Problemet är bara att hälften av dessa artiklar hävdar att länkbyggning numera är helt dött och enbart skadligt medan den andra hälften menar att det fortfarande är nödvändigt att bygga länkar för att prestera bra i sökresultaten och att den vitt utbredda oron kring länkar är mer eller mindre obefogad. För någon som inte arbetar inom området är det i dagsläget näst intill omöjligt att bilda sig en uppfattning om vad som verkligen gäller. I den här artikeln reder jag ut vad som verkligen gäller och förhoppningsvis rättar vi ut några frågetecken.

Att jämföra konverteringsdata och intäkter i Google Analytics och Google AdWords

Att koppla ihop Google Analytics och Google AdWords medför flera fördelar; bland annat får du möjlighet att bättre utvärdera hur din annonsering på AdWords presterar tillsammans med dina övriga digitala marknadsföringskanaler. Du kan importera dina mål från Google Analytics som konverteringar i Google AdWords.

Sessionstid i Google Analytics

Oavsett om man arbetar med sökmotoroptimering, sökmotormarknadsföring eller något annat område inom digital marknadsföring är analys och utvärdering av olika marknadssatsningar en central del av arbetet. I det här inlägget fördjupar vi oss inom mätvärdet genomsnittlig sessionslängd, det vill säga hur länge besökarna stannar på hemsidan vid varje besök. Hur fungerar detta mätvärde? Vilka är dess begränsningar och när är det ett lämpligt mätvärde att använda i sitt utvärderingsarbete?

Indirekt analys av digitala kanaler i Google Analytics

Tar ni hänsyn till era digitala kanalers indirekta prestation när ni utvärderar dem i Google Analytics? För att förstå vad indirekt prestation innebär måste vi först förstå hur Google går tillväga när de tilldelar kanaler konverteringar.

Optimera sökord tematiskt

Under de senaste två åren har sökmotorernas förmåga att förstå mänsklig kommunikation förbättrats i enorm fart, hösten 2013 kulminerade detta i Google uppdateringen Hummingbird. Tack vare detta har Google blivit bättre på att förstå vilken information användare finner relevant utifrån våra sökord. Detta ställer helt nya krav på dem som arbetar med sökordsoptimering. Vi behöver förstå hur sökmotorerna avgör vilken information som är relevant och hur vi bör anpassa vår optimering därefter.

Att förstå sökord 2015

Under de senaste 18 månaderna har sökmotorerna med Google i spetsen kraftigt utvecklat sin förmåga att förstå mänsklig kommunikation, detta kulminerade under hösten 2013 i googleuppdateringen hummingbird som enligt Googles egna utsago är den mest omfattande förändringen av Googles algoritm sedan sökmotorn grundades.

Ny webbplats för Mockfjärds fönster

Idag presenterar vi stolt Mockfjärds nya webbplats där vi har varit kravställare och utvecklat nya webbplatsen och Brinner har stått för designen.

  • 1
  • 2
  • >>
  • Last