DW-Bloggen

Från vision till verklighet

Nytt verktyg från Google - "mobile friendly tool"

Är din hemsida anpassad efter Googles kriterier? Google har tagit fram ett mobile-friendly-tool, ett verktyg där du kan checka av om din hemsida följer Googles kriterier för en mobilanpassad hemsida. Vi har testat vår egen webbplats i det nya verktyget och då ser resultatet ut så här:

Optimera sökord tematiskt

Under de senaste två åren har sökmotorernas förmåga att förstå mänsklig kommunikation förbättrats i enorm fart, hösten 2013 kulminerade detta i Google uppdateringen Hummingbird. Tack vare detta har Google blivit bättre på att förstå vilken information användare finner relevant utifrån våra sökord. Detta ställer helt nya krav på dem som arbetar med sökordsoptimering. Vi behöver förstå hur sökmotorerna avgör vilken information som är relevant och hur vi bör anpassa vår optimering därefter.

Att förstå sökord 2015

Under de senaste 18 månaderna har sökmotorerna med Google i spetsen kraftigt utvecklat sin förmåga att förstå mänsklig kommunikation, detta kulminerade under hösten 2013 i googleuppdateringen hummingbird som enligt Googles egna utsago är den mest omfattande förändringen av Googles algoritm sedan sökmotorn grundades.