DW-Bloggen

Från vision till verklighet

Nu lanseras Google Analytics 360

Den 15 april 2016 lanserades betaversionen av Google Analytics 360 Suite för få utvalda företag. Verktyget består av sex olika applikationer som integrerar med varandra.

Indirekt analys av digitala kanaler i Google Analytics

Tar ni hänsyn till era digitala kanalers indirekta prestation när ni utvärderar dem i Google Analytics? För att förstå vad indirekt prestation innebär måste vi först förstå hur Google går tillväga när de tilldelar kanaler konverteringar.