Ejvor - Kravställning av leverantör och CMS


Anmäl dig här!

Ejvor


Ejvor skapar fantasifulla produkter för barn och lekfulla vuxna. De kombinerar roliga, härliga mönster, illustrationer och färger på ett kreativt och lekfullt sätt. Det är kort, posters och kalasprodukter, tänkta att väcka fantasins magiska kraft. Alla produkterna tillverkas i Sverige och med stor omtanke om miljön. 

Om Projektet

Din Webbstrateg har varit med och kravställt den nya webbplattformen som designades av Ejvor internt och utvecklades av DirektOnline. Din Webbstrateg agerar även beslutsstöd för Ejvors digitala utveckling och utbildar Ejvor internt inom digital kommunikation. Här hittar du Ejvors hemsida.