JOBMeal - ett kundcase


Anmäl dig här!

JOBmeal


JOBmeal utgör det största svenskägda företagsgruppen inom Vending-branschen, det vill säga tjänster och service via automatlösningar. JOBmeal består av 22 privatägda företag som är etablerade på 26 orter.

Deras affärsidé är mycket enkel, ”att servera mellanmål och dryck utanför hemmet”. JOBmeal tillhandahåller kaffemaskiner, varuautomater och vattenmaskiner till företag.

Om projektet

Din Webbstrateg arbetar som JOBMeals egna projektledare. Vi har varit med och kravställt den tekniska plattformen som utgör grunden för JOBMeals nya hemsida samt varit med och arbetat fram deras digitala koncept. Vi arbetar löpande med att utbilda JOBMeals interna personal inom digital kommunikation.

JOBMeals nya hemsida lanserades under april 2014 och slutresultatet blev en dynamisk, modern och estetiskt tilltalande portal. Hemsidan är ett samarbete med Din Webbstrateg som kravställare och projektledare, Markant Reklambyrå inom webbdesign och OASReklam som webbutvecklare. Här hittar ni JOBMeals nya hemsida.