Mockfjärds - Kravställning och webbutveckling


Anmäl dig här!

Mockfjärds Fönstermästaren


Mockfjärds är från början ett familjeföretag från Mockfjärd i hjärtat av Dalarna, där husbyggande och hantverkstradition varit en del av samhället sedan århundraden. Mockfjärds finns idag över hela Sverige. I sortimentet finns fönster, altandörrar, ytterdörrar och tillbehör. Företaget har inga lager av standardfönster - eller dörrar - utan tillverkar allt efter kundens specifika önskemål om funktion och utseende. Sedan de grundades 1997 har de vuxit till att bli ett av de främsta företagen i branschen och Sveriges ledande fönsterbytare.

Om projektet

Din Webbstrateg arbetar som Mockfjärds beslutsstöd inom digital utveckling, vilket innebär att vi granskar avtal med externa leverantörer. Vi utbildar även kontinuerligt Mockfjärds interna personal inom digital kommunikation, ett arbete som fortgår löpande. I maj 2014 lanserades Mockfjärds nya hemsida. Din Webbstrateg kravställde och utvecklade sidan som designats av  Brinner. Här hittar ni Mockfjärds nya hemsida.

 

Vad säger Mockfjärds?

Vi har arbetat med Din Webbstrateg sedan våren 2012. Det började med att vi behövde hjälp med att analysera och sedermera uppdatera vår hemsida och har sedan mynnat ut i allt fler projekt. DW har i ett genomgripande stöd i allt detta. De har väglett oss genom processen och stöttat upp när projektledningen från vår sida varit bristfällig. De har också kunnat råda oss inom områden som inte varit direkt anslutna till utvecklingen av webb-plattformen vilket har gett oss en övergripande bild och utvecklat vårt webb-arbete. Idag är vi t.ex. mitt i ett projekt som syftar till att öka vår närvaro på nätet.

DW är kunniga och deras kunskaper sträcker sig över ett stort område. De är generösa med sin tid och sina kunskaper och har varit ett ovärderligt stöd även i våra upphandlingar mot andra leverantörer. Vi ser fram emot att fortsätta att arbeta med dem.

-Jenny Troglin, Marknadsstrateg på Mockfjärds Fönstermästaren AB