Utbildningar och Föreläsningar inom Digital Copy

Intresse / anmälan till utbildning


Anmäl dig här!

Utbildning / Föreläsning i
Digital Copy


Att skriva för webben/digitala kanaler, det vill säga sociala kanaler, sökmotorer och andra forum som ligger digitalt krävs det inte bara att ha ett bra textinnehåll utan man måste även kunna utforma text och innehåll efter sin tilltänkta målgrupp på ett attraktivt sätt. Frågor som man bör ställa sig när man vill digitalisera sin marknadsföring är:

  • Vilka är vi som företag och hur vill vi uppfattas?
  • Hur effektiviserar vi vår marknadsföring när det gäller att vända sig till rätt målgrupp? Det vill säga var skall vi synas?
  • Hur optimerar vi vår synbarhet på webben?
  • Hur verifierar vi vår Content Marketing?

Efter utbildningen kommer ni ha förståelse och kunskap hur ni når ut till rätt kund på rätt ställe och på så sätt få så goda resultat som möjligt.

En effektivare marknadshantering inom digital marknadsföring.

 

 

Mer information


Lär er skriva och utvärdera

 

Förmågan att kunna skriva starka och effektiva texter är en konst i sig, att kunna sälja med enbart ord krävs träning och kunskap om vad texten skall innehålla.

Att skriva för webben/digitala kanaler, det vill säga sociala kanaler, sökmotorer och andra forum som ligger digitalt krävs det inte bara att ha ett bra textinnehåll utan man måste även kunna utforma text och innehåll efter sin tilltänkta målgrupp på ett attraktivt sätt. Frågor som man bör ställa sig när man vill digitalisera sin marknadsföring är:

Vilka är vi som företag och hur vill vi uppfattas?
Hur effektiviserar vi vår marknadsföring när det gäller att vända sig till rätt målgrupp? Det vill säga var skall vi synas?
Hur optimerar vi vår synbarhet på webben?
Hur verifierar vi vår Content Marketing?

I utbildningen Digital Copy som ligger på 3 del moment, lägger vi vikten på att kunna utforma texter och dess innehåll då ditt företag skapar varumärkes identitet via de digitala kanalerna och även hur du optimerar dem i ett SEO-perspektiv.

Skräddarsydd utbildning

 

Skriva för webben/digitala kanaler                                                                                                       

  • Hur skriver du en stark och effektiv text som är säljande? Anpassa budskap och texter till digitala medier och kanaler, Strategi, Hur skapar du innehåll som ”går viralt”?, Content Marketing, sök och synbarhet.

 

 Analys och utvärdering

  • Analysera digitala beteenden och trender för att inspireras, identifiera möjligheter, Relationsmarknadsföring.

 

 Grunderna i SEO

  • Vad innebär SEO? Texter, bilder som är SEO-anpassade.

Välj alla 3 delmoment eller den som är mest relevant inför den förändringen ditt företag står inför.