Utbildningar och Föreläsningar i
Google Analytics


Anmäl dig här!

Utbildning / Föreläsning i Google Analytics


Använder ni Google Analytics för att se hur er hemsida presterar? Idag är det vanligt att företag använder verktyget men många saknar den kompetens som krävs för att verkligen utnyttja verktyget fullt ut.

Vi erbjuder två olika utbildningar för att ni ska kunna använda er av Google Analytics med målsättningen att utveckla er verksamhet och öka er omsättning.

 

 

Mer information


Certifiering i Google Analytics

Att använda, underhålla, utveckla och felsöka konton i Google Analytics kräver en viss förståelse för hur verktyget fungerar. För att bli en certifierad användare behöver man klara Googles certifieringsprov.

För att klara certifieringsprovet krävs både en grundläggande förståelse för hur vertyget samlar data och kunskap om hur man hittar olika typer av statistik i verktyget. Utbildningen Certifiering i Google Analytics ger dig den kunskap du behöver för att klara certifieringsprovet.

Google Analytics som marknadsstöd

Använder ni er av Google Analytics? Många företag använder och hämtar ut viss data ur verktyget men känner att de inte använder materialet när beslut ska fattas.

I utbildningen Google Analytics som marknadsstöd lär ni er att omsätta verkyget till en värdefull resurs i ert beslutsfattande. Vilken data är relevant för just er verksamhet? Vad betyder den och hur kan man utifrån den agera för att öka verksamhetens omsättning? Utbildningen skräddarsys efter era behov och tillsammans arbetar vi med just er data för att utbildningen ska vara av största möjliga värde.

Torbjörn Noaksson

Torbjörn utbildar Din Webbstrategs kunder i verktyget Google Analytics

Torbjörn är en av de certifierade strategerna som utbildar i Google Analytics. Tobbe har själv flerårig erfarenhet av verktyget och arbetar med det dagligen.