Utbildningar och Föreläsningar i
Sociala Medier

Intresse / anmälan till utbildning


Anmäl dig här!

Utbildning / Föreläsning i Sociala Medier


Det finns nog ingen som missat att det inte längre handlar om ifall man som företag ska finnas i sociala medier eller inte. Snarare handlar det om hur man ska gå tillväga för att skapa mesta möjliga affärsnytta. Vilka kanaler är lämpliga för vårt företag? Hur ska vi ta fram en social mediastrategi som blir en naturlig del av våra övriga marknadssatsningar? Hur ska vi utvärdera vår närvaro?

 

 

Mer information


En utbildning som hjälper dig på vägen

Ditt företag är kanske redan aktiv i vissa sociala kanaler, eller är ni i startgroparna för att bli aktiva på sociala medier? Oavsett om ni är nybörjare eller redan blivit lite varma i kläderna så kan vi hjälpa er att komma vidare i det strategiska arbetet kring er närvaro på sociala medier.Våra utbildningar syftar till att öka kunskapen om sociala medier som en kommunikationskanal. Sociala medier kan bli en av många effektiva marknadsföringskanaler om man vet vilka man vill nå och på vilket sätt. 

Vi utformar utbildningen efter ert behov

Våra kurser är skräddarsydda efter era önskemål så du kan bli en bra social mediastrateg.

  • Vi kan ge dig inspiration till hur du och ditt företag kan dra nytta av sociala medier.
  • Vi kan ha en praktisk workshop där vi lär ut hur Facebook, Instagram och andra kanaler fungerar.
  • Vi kan finns där som ett stöd och bollplank när beslut ska fattas och strategier ska tas fram.
  • Vi kan hjälpa till och utbilda alla inblandade som ska vara delaktiga i sociala medier genom föreläsningar eller workshops.