Vår projektprocess


Anmäl dig här!

Vår projektprocess


Vi har under flera års tid tillämpat vår projektprocess i flera olika digitala utvecklingsprojekt. Den utgår vi från avsett om vi utbildar, agerar strategiskt bollplank eller är rent operativa i projekten. 

Vår process består av fyra steg: projektplanering, kravställning, produktion och utvärdering. Naturligtvis kan vi gå in och arbeta i enskilda projektfaser.

Vår projektprocess


Klicka för att läsa mer om respektive del i vår projektprocess