DW projektprocess - Kravställning


Anmäl dig här!

Ett av de absolut vanligaste felen företag gör i sina digitala utvecklingsprojekt är att de börjar producera innan de är helt säkra på vad de vill ha. Att göra förändringar sent i ett webbprojekt blir ofta dyrt och medför att tidsplanen blir förskjuten. Vi vill skydda våra kunder mot dessa onödiga kostnader!

Inför ett digitalt utvecklingsprojekt gör vi alltid en kravställning där vi tillsammans med er arbetar fram hur just er lösning bör se ut. Era tankar och idéer tillsammans med vår kunskap och erfarenhet av branschen leder till en mycket god grund inför produktionen. När vi tillsammans kommit fram till precis vad ni vill ha skapar vi dokumentation och skisser över er lösning.

Genom att göra en ordentlig kravställning försäkrar ni er om att lösningen kommer leva upp till era förväntningar, dessutom skyddar ni er mot onödiga kostnader senare i projektet. Ni kan sedan själva, eller med hjälp av oss som projektledare, utifrån dokumentationen begära offerter från flera olika leverantörer. På detta sätt kan ni få lösningen vi gemensamt arbetat fram till bästa möjliga pris.  

Vad kan vi kravställa?

Vi kan hjälpa er att kravställa utveckling av webbplatser oavsett om det är en ny webbplats som ska utvecklas eller en existerande som ska förbättras.

Vi kan också hjälpa er ställa krav på era externa leverantörer inom digital kommunikation, detta kan innefatta tjänster inom sökmotoroptimering, betald sökmotormarknadsföring och marknadsföring via sociala medier.