DW projektprocess - Projektplanering


Anmäl dig här!

Under projektplaneringen tar vi fram en tydlig plan för hela projektet. Vilka mål finns det? Vilka aktörer ska vara inblandade i projektet? Hur ser en realistisk tidsplan ut för projektet? Gör man en ordentlig projektplanering blir projektet alltid enklare att genomföra och sannolikheten för att projektets tidplan håller och att deadline inte spricker ökar avsevärt.

Det är viktigt att komma ihåg att en projektplanering är levande och kan behöva justeras under projektets gång då förutsättningar eventuellt förändras. Genom att göra ett bra jobb i början ökar chansen att projektet flyter på smidigt. Under projektplaneringen genomför vi alltid en nulägesanalys och ett projektmöte.  

Nulägesanalys

Under projektplaneringen genomför vi alltid en nulägesanalys för att identifiera ett utgångsläge för projektet. Analysen utformas alltid efter era behov. Exempel på områden vi kan analyserara är:

  • Digital närvaro
  • Konverteringar
  • Betald sökmarknadsföring
  • Kanalers samverkan genom tillskrivningsmodeller
  • Teknik
  • Innehåll
  • Hemsidestruktur
  • Närvaro på sociala media

Projektmöte

Under projektmötet fattas beslut om projektets omfattning, vi behandlar allt ifrån interna och externa resurser till milstolpar och deadlines. Projektmötets utformning anpassas naturligtvis efter vilken typ av projekt som behandlas.