DW projektprocess - Uppföljning


Anmäl dig här!

Ett webbprojekt tar aldrig riktigt slut. Efter att ni har gjort en stor satsning är det naturligt att vilja veta vilket resultat den har givit. Vi hjälper er gärna att kontinuerligt följa upp hur er lösning presterar. 

Vi arbetar primärt med analysverktyget Google Analytics men hjälper er gärna att hitta rätt verktyg för att utvärdera era satsningar. Arbetar man till exempel frekvent med sociala medier kan det vara värt att använda ett mer riktat verktyg för att utvärdera resultat. 

Våra strateger har lång erfarenhet av dataanalys i digitala utvecklingsprojekt och är certifierade i Google Analytics. Har ni inte redan ett konto kan vi hjälpa er att installera det på er webbplats. Vi kan aktivt hjälpa er med uppföljning och rapportering och även utbilda er i verktyget för att ni själva ska bli bättre på att utvärdera era satsningar.

Värdefulla beslutsstöd

Ett vanligt misstag är att man bara utvärderar digitala satsningars direkta resultat vilket kan leda till att man missar viktiga insikter inför framtida beslut. När vi utvärderar digitala satsningar tar vi hänsyn till vilka resultat de genererar både direkt och indirekt, detta gör vi genom att applicera en analysteknik som kallas attribution modelling. Detta innebär att ni får ett djupgående beslutstöd som är väldigt värdefullt i framtida beslutsprocesser.