Google AdWords utu00f6kar sinantexter!

Pu00e5 Google Performance Summit presenterade Google igu00e5r (25:e maj 2016) att de kommer att utu00f6ka bu00e5de rubriker och bekrivningstexter pu00e5 sina AdWordsannonser. Hur kan det pu00e5verka oss?

Pu00e5 Google Performance Summit presenterade Google igu00e5r (25:e maj 2016) att de kommer att utu00f6ka bu00e5de rubriker och bekrivningstexter pu00e5 sina AdWordsannonser. Google har lu00e4nge testat bu00e5de smu00e5 som stora fu00f6ru00e4ndringar i sina system och ni kommer su00e4kert ihu00e5g Google senaste fu00f6ru00e4ndring i februari 2016, du00e4r de helt enkelt tog bort hu00f6gerspalten med AdWordsannonser i desktopmilju00f6 och u00f6kade upp topp3 till topp4, allt fu00f6r att gu00f6ra mer plats fu00f6r Google Shopping-annonser och efterlikna resultatet ur ett mobilperspektiv. Ett annat test som Google gjort gu00e4llande SERPen (Search Engine Result Page) dvs. su00f6kresultatsidan, var att fu00f6r ca 2 u00e5r sedan du00e5 de minskade ned titlarna till 55 tecken men u00f6kade samtidigt font-storleken.

Fokus hos Google har sedan en tid tillbaka legat pu00e5 det mobila anvu00e4ndandet och enligt Google sju00e4lva har just den mobila su00f6kningar u00f6kat med nu00e4rmare 50 % u00e4n exempelvis su00f6kningar pu00e5 desktop. u00c4ven Google Maps kommer fu00e5 mer fokus kommande period och man ska kunna fu00e5 bu00e4ttre synbarhet med sk. u201dPromoted Pinsu201d i just kartan som visas.

u00d6kad klickfrekvens med 20%

Google beru00e4ttar att i deras tester med de nya annonsformaten su00e5 kommer de att kunna ge nu00e4rmare 20 % u00f6kad klickfrekvens. Givetvis beror det pu00e5 bransch, synbarhet, konkurrens och andra parametrar som du satt upp i kontot.


Tidigare format pu00e5 Adwordsannonser

Rubrik: 25 tecken
Textrad 1: 35 tecken
Textrad 2: 35 tecken
VisningsURL: 35 tecken
Slutgiltig webbadress: fritt

u00a0

Nya format pu00e5 Adwordsannonser

Rubrikrad 1: 30 tecken
Rubrikrad 2: 30 tecken
Textrad: 80 tecken
VisningsURL: borttagen och kommer genereras utifru00e5n domu00e4nnamnet i din slutgiltiga webbadress
Slutgiltig webbadress: som tidigare

u00a0

Summan av kardemummanu00a0u00e4r att detta kommer vara ett stort steg fu00f6r Google du00e5 troligen det organiska su00f6kresultatet, dvs. det u201dvanligau201d tru00e4ffresultatet, eventuellt kommer hu00e4nga med i det breddade snacket. Fu00f6r oss som arbetar med SEO (Su00f6kmotoroptimering) innebu00e4r detta att det ge oss u00e4n mer tecken/ord att arbeta med och visa fu00f6r vu00e5ra tu00e4nkta besu00f6kare/ku00f6pare. Detta u00e4r u00e4n su00e5 lu00e4nge spekulationer och kommer troligen endast gu00e4lla desktop och inte mobil vy, men dock su00e5 intressant.