u00d6ka din synbarhet med video!

Vi alla har en historia att beru00e4tta fru00e5gan u00e4r om du u00e4r redo att ta nu00e4sta steg?

Online och Sociala media marknadsfu00f6ring stu00e5r i stu00e4ndig fu00f6ru00e4ndring du00e4r nya tekniker och funktioner fortfarande dyker upp. Video konsumtionen har u00f6kat drastiskt under de senaste 5 u00e5ren men det u00e4r fu00f6rst nu mu00e5nga marknadsfu00f6rare insett vikten av att producera ru00f6rligt innehu00e5ll i sin marknadsfu00f6ring.

Vare sig det u00e4r Facebook, Instagram, YouTube eller Snapchat, u00e4r videoinnehu00e5ll pu00e5 sociala medier vad marknadsfu00f6rare behu00f6ver fokusera pu00e5 nu och framu00e5t. Videor u00e4r effektivt format som driver trafik och engagemang pu00e5 ett helt nytt su00e4tt.

Vi mu00e4rker tydligt av att Faceboks premiering utav ru00f6rligt material, de Algoritmer som pu00e5verkar synbarheten och mu00f6jligheten att nu00e5 ut till din mu00e5lgrupp oavsett om du har liten eller stor fu00f6ljarskara. Videos i nyhetsflu00f6det placeras i toppen, du kan exempelvis fortsu00e4tta att se en video medan du scrollar igenom flu00f6det du00e4r videos automatiskt skalats ner och spelas upp lu00e4ngst ner i det hu00f6gra hu00f6rnet, du kan su00e4nda live till 360-graders video, spela in hu00e4ndelser och skapa din egen storyboard med mera. Ja ni ser mu00f6jligheterna med video och du00e5 har vi bara nu00e4mnt de funktioner som finns pu00e5 Facebook.

Visste ni att 500 miljoner mu00e4nniskor tittar pu00e5 videos pu00e5 Facebook varje dag och 85 % utav dem tittar utan ljud?

Statistiken fru00e5n 2016 visar att videos har 135 % hu00f6gre ru00e4ckvidd u00e4n vad vanliga foton och textinlu00e4gg har och fu00f6rdelen med videoinnehu00e5ll u00e4r att mu00e4nniskor har generellt enklare att ta till sig information med just video ju00e4mfu00f6rt med att lu00e4sa en lu00e5ng text i ett blogginlu00e4gg eller nyhetsartikel.

Det u00e4r en helt naturlig fas att videos blir alltmer populu00e4ra eftersom fler mu00e4nniskor anvu00e4nder sina mobiler fu00f6r att surfa dagligen i olika syften oavsett vart du u00e4r eller pu00e5 vu00e4g till. Vi mu00e4nniskor u00e4r mer pu00e5 spru00e5ng idag u00e4n vad vi var fu00f6r tio u00e5r sedan, och utmaningen med detta u00e4r att nyttja de element som finns att tillgu00e5 genom att skapa mer anpassade marknadsfu00f6ringskampanjer i form av videos, som hju00e4lper ditt fu00f6retag att sprida ditt varumu00e4rke pu00e5 ett snabbare och effektivare su00e4tt fu00f6r att fu00e5nga dina kunders uppmu00e4rksamhet.

Videos u00e4r helt klart nu00e5got som passar alla verksamheter!

Det viktigaste u00e4r att definiera ner syftet, vad vill vi su00e4ga med denna video? Vilken typ av mu00e5lsu00e4ttnings har vi med videon u00e4r det fu00f6r att vi vill sprida varumu00e4rkesku00e4nnedomen? Visa bakom kulisserna? Eller vill vi fu00f6regu00e5 vu00e5ra kunder och skapa en enkel fru00e5geguide som ska svara pu00e5 kundens vanligaste fru00e5gor? Installationsguide mm.

Flera faktorer att ta stu00e4llning till kan vara:

I vilka kanaler ska videon laddas upp och spridas i? Olika kanaler har sina fu00f6r och nackdelar su00e5klart. Kan videomaterialet nyttjas pu00e5 flera olika su00e4tt bu00e5de i bildspru00e5k och tonalitet?u00a0 Vilka mu00e4tpunkter ska vi fu00f6lja osv.

Fu00f6r att fu00e5nga mu00e5lgruppens uppmu00e4rksamhet har du mindre u00e4n 8 sekunder pu00e5 dig att u00f6vertyga tittarna att fortsu00e4tta titta.

Vi har alla mu00e4nniskor emotionella triggers och olika drivkrafter som fu00e5ngar vu00e5r uppmu00e4rksamhet, du som marknadsfu00f6rare kan nyttja detta till din fu00f6rdel. Innehu00e5ll som exempelvis triggar igu00e5ng olika ku00e4nslor och drivkrafter som:

 • Lockar till skratt
 • u00c4r Underhu00e5llande
 • Skapar nyfikenhet
 • Vu00e4cker ku00e4nslor
 • Skapar glu00e4dje och gemensamhetu00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0 mm.

u00a0

Vi alla har en historia att beru00e4tta fru00e5gan u00e4r om du u00e4r redo att ta nu00e4sta steg?

Med visuellt innehu00e5ll kommer du fu00e5 fu00f6rdelar:

 • Perfekt su00e4tt att nu00e5 ut och sprida ditt budskap till fler
 • u00a0Mu00e4nniskor fu00f6redrar video u00e4n en lu00e5ng komplicerad text. Vilket innebu00e4r att du har lu00e4ttare att fu00e5nga en kunds uppmu00e4rksamhet i ditt flu00f6de.
 • Du kan anvu00e4nda ditt innehu00e5ll i flera olika sociala kanaler, betald marknadsfu00f6ring pu00e5 su00f6kmotorer, nyhetsbrev och till din hemsida su00e5klart.
 • Skapa videos som visar ku00e4nslor. Ku00e4nslor som samhu00f6righet, frihet, lycka, frustration mm som du med fu00f6rdel kan nyttja fu00f6r att aktivera dina kunders ku00f6presa till att bli en betalande kund.
 • Visa upp bakom kulisserna, bjud in din mu00e5lgrupp till att lu00e4ra ku00e4nna ert fu00f6retag och vu00e4rderingar. Ge dina kunder en uppfattning om vilka ni u00e4r, vad ni stu00e5r fu00f6r. Ett su00e4tt som hju00e4lper dig att stu00e4rka ditt varumu00e4rke och ge fu00f6rtroende till den som undersu00f6ker eller su00f6ker efter information om du u00e4r en potentiell leverantu00f6r eller ett seriu00f6st bolag att handla ifru00e5n.
 • Lu00e5t kundernas fru00e5gestu00e4llningar besvaras dygnet runt. Skapa guider, olika typer av fu00f6rklaringsmodeller som beskriver hur man gu00e5r tillvu00e4ga fu00f6r att lu00f6sa ett specifikt problem. Du ligger alltsu00e5 fu00f6re dina kunder och kan hju00e4lpa dom pu00e5 mu00e5nga olika su00e4tt innan de beslutar sig fu00f6r att kontakta dig oavsett tid pu00e5 dygnet.

u00a0

Ru00f6rligt material och livestreaming u00e4r den faktorn som kommer ha stu00f6rst effekt fu00f6r fu00f6retagens synbarhet under u00e5r 2018.

Su00e5 vad vu00e4ntar du pu00e5? Su00e4tt igu00e5ng och producera videoinnehu00e5ll du ocksu00e5 och upptu00e4ck nya mu00f6jligheter fu00f6r att just nu00e5 dina kunder!

u00a0