VI BEMANNAR ER MARKNADSAVDELNING

En kul nyhet från oss på Din webbstrateg är att vi har omstrukturerat vår verksamhet och arbetssätt. Vi har gått in i ett tätt samarbete med Knockify, ett företag där deras specialistområden är att driva relevant trafik, skapa kreativa kampanjer och attrahera rätt målgrupp med rätt budskap. Ett bra komplement till oss då vi är ett företag med djup kunskap och lång erfarenhet av digital affärsutveckling, utbildning/coachning, analyser, rapportering samt kravställning av bland annat digitala plattformar (över 200).

Tillsammans kan vi bemanna ditt företags marknadsavdelning med digital kompetens, helt eller delvis beroende på behov samt vilken kompetens som finns “inhouse”.

VARFÖR GÖR VI DETTA?

Anledningen till att vi tagit detta beslut är att vi vill kunna hjälpa företag på en annan nivå. Vi har allt mer ofta insett att man behöver ta ett krafttag från grunden, att det inte går att göra “quick fix”. Det blir sällan lönsamt för någon part. Det finns mycket tid och pengar där ute som kan sparas åt diverse företag, med rätt insats och med rätt hjälp. Vi förstår också att det är djungel där ute och det är svårt för företag att veta vem de ska vända sig till.

HUR GÅR DET TILL?

Vi börjar med ett första möte, därefter hjälper vi er att hitta rätt väg till lösning utefter era behov och förutsättningar. Våra case sträcker sig mellan 1 h till 160 h/månad, eller enstaka kampanjer osv. Vi tar fram tydliga uppdragsbeskrivningar och styrdokument, så att alla vet vad som ska göras, vem som gör vad och vad det beräknas ta i tid. Själva tar vi enbart betalt för den tid vi lägger ner på uppdraget, vi har exempelvis inga marginaler på annonseringskostnad eller dylikt.

OUR SERVICES INCLUDE

MARIA (Din Webbstrateg)

SEM & SEO

Martin (Din Webbstrateg)

Analytiker

HELENA (Din Webbstrateg)

Digital Affärsutvecklare

ANDREIA (Din webbstrateg)

Ecommerce Marketing Manager

ANNA (Knockify)

Projektledare & Sociala Medier

MARTINA (Knockify)

SEA/SMA-Specialist

VÅRA CASE TILLSAMMANS

Läs mer om de uppdrag vi gjort tillsammans med våra gemensamma kunder.

Lindströms Bil Logotyp

DIGITAL AFFÄRSUTVECKLING!

Här bemannar vi Lindströms Bils marknadsavdelning med en bredare kompetens. Lindströms Bil är en bilfirma som finns på 6 orter och är återförsäljare till Toyota och Lexus. Här har vi satt ihop en projektgrupp med interna och externa personer, alla med ett eget ansvarsområde för att lyfta Lindströms Bil till nästa nivå. Vi arbetar med allt från projektledning till analys, rapportering, annonsering, SEO och content, där bland annat kravställning av den hemsidan gentemot Toyota är en del av det vi gör.

Demex logotyp

KRAVSTÄLLER EN NY WEBBPLATFORM!

Här hjälper vi Demex med en tydligare kommunikation. Här samarbetar vi med webbutvecklare som ansvarar för att affärssystem och webb kan kommunicera tillsammans med varandra och vi kompletterar med en tydligare annonsering och synbarhet mot slutkund. Allt följs upp med anpassade rapporter och utvecklingsmöten.

KRAVSTÄLLER NY HEMSIDA FÖR ÖKAD KONVERTERING OCH LÄTTARE HANTERING

Vi bemannar Pinewoods marknadsavdelning med kunskap inom digital synbarhet som Sociala Medier, SEO samt utbildar intern personal. Här har vi satt ihop en projektgrupp med interna och externa personer, alla specialister inom sitt område för en ökad konvertering i form av utveckling och uppföljning månadsvis. Tillsammans med andra leverantörer som Viskan bygger vi upp en ny plattform för att komma närmare målgruppen och få en bättre synbarhet och köpresa.

BEHÖVER DU OCKSÅ HJÄLP ATT EXPANDERA DIN MARKNADSAVDELNING?