SEO

För vem? För anställda på företag, myndigheter, organisationer och kommuner som i dag jobbar helt eller delvis med digital affärsutveckling och/eller kommunikation.

GOOGLE ANALYTICS

Grunderna inom Digital Analys. För vem? För dig som är ny inom Google Analytics eller precis har fått tjänst inom detta område men behöver få de grundläggande verktygen för att lyckas.

GOOGLE ADS

Grunderna inom Google Ads. Lär dig strategiskt sätta upp kontot. För vem? För dig som är ny inom Google Ads men behöver få grundläggande tips för att lyckas.

IHM Business School i Göteborg

Specialister inom Sociala Medier

Start: 2016 – pågående
Här har vi varit delaktiga i flera utbildningar som E-commerce Manager med fokus på E-handel, LIA (praktik) och Examensarbete
Något som vi har tillsammans med Utbildningsledare vidareutvecklat och anpassat till arbetsliv och näringsliv
En annan utbildning som vi har närmare 6 av 10 kurser inom är Digital Marketing & Sales Analytics. Här har vi haft kurser som är dels grundläggande inom Digital Transformation som mer anpassade till att bli certifierade inom Google Ads (Adwords) som Google Analytics. För att slutligen knuta ihop säcken med Testning & Rapportering samt LIA (praktik)

Nässjöakademin i Nässjö

YH-, Högskolekurser & företagutbildningar

Start: 2013-14, 2017 – pågående
Här har vi varit delaktiga i flera utbildningar som den nuvarande och högaktuella E-handelslogistiker med fokus på E-handel, Logistik, Digital Marknadsföring, Kundtjänst, LIA (praktik) och Examensarbete
Denna utbildning har vi på Din Webbstrateg själva skrivit och tagit fram i samarbete med Nässjöakademin och vi på din Webbstrateg styr och kontrollerar till 100%.
Utbildningen är tvåårig, drivs av Nässjöakademin och genomförs i nära samverkan med arbetsliv och näringsliv med det digitala och höja kompetensen hos företag ytterligare ett steg varpå vi har tagit fram denna utbildning. Den nära samverkan med näringslivet säkerställer att utbildningen möter arbetslivets krav på kompetens.
(länk: https://nassjo.se/barn-och-utbildning/nassjoakademin/utbildningar/yrkeshogskola/e-handelslogistiker.html)

Sälj & Marknadshögskolan i Göteborg

Skapar framtidens företag

Start: 2016 – 2017
Här har vi varit delaktiga i utbildningen Digital Marknadsförare med fokus på Digital Marknadsföring samt Google ads (Adwords) & Google Analytics.
Denna utbildning har vi på Din Webbstrateg fokuserat på att öka förståelsen och behovet av en bra grundläggande strategi inom digital marknadsföring och analysarbete via både sociala kanaler som renodlade analysprogram.

Bli vår partner!

Vill du bli en partner till oss och växa du med? Kontakta oss och berätta vad vi tillsammans kan erbjuda våra kunder för att knyta dem närmare till oss.